ACC 0.4 THB -0.03-6.98%

โซลาร์ ฟาร์ม

ในปี 2560 บริษัท ฯ ได้ขยายธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพื้นดิน โดยเข้าถือหุ้นในกลุ่มสระบุรีจำนวน 10 บริษัท รวมกำลังการผลิต 5.50 เมกะวัตต์

 

รายละเอียดโครงการ

ประเภท :  โซล่าร์ฟาร์ม

ที่ตั้ง :  จังหวัดสระบุรี

กำลังการผลิต  :  5.5 เมกะวัตต์

วันที่จำหน่ายไฟฟ้า : มิถุนายน – กรกฎาคม  2555

PHOTO GALLERY

CSR & NEWS

ACC Group “ปันความสุข 2023 “

บริษัทในเครือ “เอซีซี” ลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชงเชิงเภสัชกรรม(Pharma Hemp)

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคพัดลมเพดานให้กับโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

error: Content is protected !!