ACC 0.46 THB 00.00%

บริษัท เอซีซี แคนนาบิส จำกัด

(ACC Cannabis Co., LTD.)

บริษัทย่อยในเครือ บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ การวิจัย พัฒนา ผลิต (ปลูก) และแปรรูปกัญชง กัญชา เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

จดทะเบียน วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท

การวิจัยและพัฒนาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เราเป็นธุรกิจต้นน้ำ ในการทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อการวิจัย พัฒนา ผลิต ปลูก และแปรรูปกัญชง เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ที่มีปริมาณสาร Cannabidiol สูง (CBD สูงไม่น้อยกว่า 15%)

วิสัยทัศน์

“ก้าวสู่อุตสาหกรรมกัญชงเชิงเภสัช
มาตรฐาน เมดิคัลเกรด ครบวงจร”

– 3 Mission –
– การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน l การวิจัย การผลิต การตลาด l ความสามารถการแข่งขัน –

สนใจธุรกิจ?

หากคุณสนใจในธุรกิจของเราหรือมีโครงการใหม่ๆ ติดต่อเราได้ทันที

Phone
+66 (2) 219-1642

Email   

marketing@acc-plc.com

error: Content is protected !!