Acc_Develop

สรรพคุณของ CBD และ THC

CBD ย่อมาจาก cannabidiol เป็นสารสกัดจากกัญชงซึ่งไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท เพราะฉะนั้น การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารดังกล่าวจึงไม่ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้มและจิตใจเลื่อนลอย นอกจากนี้ CBD ยังถูก นามาใช้ในการรักษาโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อ ร่างกายและจิตใจ ได้แก่ การทำให้ผู้ป่วยอยากอาหารมากขึ้น ลดความวิตกกังวล ช่วยให้หลับได้ดีขึ้น บรรเทาการ เกร็งของกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบ และระงับอาการคลื่นไส้อาเจียน

THC  คือ กลุ่มที่พบได้มากในใบกัญชา โดยย่อมาจาก Tetrahydroconnabinol ถ้านำมาใช้ขนาดที่เหมาะสมช่วยทำให้ลดอาการปวด ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ ลดอาการคลื่นไส้  แต่ถ้าหากได้รับในขนาดสูงจะทำให้มีอาการเมา เคลิ้ม ใจสั่น หน้ามืดได้ ดังนั้นสาร THC จึงถูกนำมาสกัดเพื่อใช้แปรรูปเป็นยารักษาโรคได้

PHOTO GALLERY

CSR & NEWS

บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคพัดลมเพดานให้กับโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช