แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ACC-W1

 

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิใที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย (ACC-W1)
ของ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18-19 และ 22-25 เมษายน 2562 เวลา 9.00-15.30 น.