เมื่อเดือน มิถุนายน  ปี 2016 บริษัท เอซีซี อีเล็คทริค จำกัด (บริษัท ย่อย) ลงทุนใน บริษัท สระบุรีกรุ๊ป จำกัด

จำนวน 10 บริษัท สัดส่วนการถือหุ้น 276 ล้านบาท

ประเภท: การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนพื้นดิน  ( โซลาร์ ฟาร์ม )

สถานที่: เมืองสระบุรี , สระบุรี

กำลังการผลิต: 5.5 เมกะวัตต์

COD วันที่: มิ.ย. – ก.ค. 2555

 

Advanced Connection Corporation Public Company Limited : ACC PLC.

Advanced Connection Corporation Public Company Limited : ACC PLC.

Advanced Connection Corporation Public Company Limited : ACC PLC.