ในปีพ. ศ. 2560 เราขยายกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของเราโดยร่วมมือกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ EPC เป็นเวลาหลายสิบปีเพื่อสร้างโอกาสเติบโตต่อไป

 

Advanced Connection Corporation Public Company Limited : ACC PLC.

Advanced Connection Corporation Public Company Limited : ACC PLC.

Advanced Connection Corporation Public Company Limited : ACC PLC.

Advanced Connection Corporation Public Company Limited : ACC PLC.