ที่ดิน: 23 ไร่ 1 งาน 55.6 ตร.ม. วา (หรือ 9,355.60 ตร.ว. )

พื้นที่อาคาร                                                  (ตารางเมตร)

ตึกชั้น 1 มีชั้นลอย                                            6,312

ตึก เลขที่ 2 3 ชั้น                                           12,012

ตึก หมายเลข 3                                               1,188

ตึก หมายเลข 4                                               1,430

ตึก ฉบับที่ 5 พร้อมชั้นลอย                               3,204

ตึก ฉบับที่ 6 มีชั้นลอย                                     4,064

ตึก No.7                                                        6,265

ตึก หมายเลข 8                                               1,116

อื่น ๆ (เช่นถนน)                                             12,534

รวม                                                              48,125

 

 

 

Advanced Connection Corporation Public Company Limited : ACC PLC.

 

Advanced Connection Corporation Public Company Limited : ACC PLC.

 

Advanced Connection Corporation Public Company Limited : ACC PLC.

 

Advanced Connection Corporation Public Company Limited : ACC PLC.