หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (ภาษาไทย)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเอกสารแนบ AGM2018 (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเอกสารแนบ AGM2018
ของ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา