หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเอกสารแนบ AGM2018 (คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด)

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเอกสารแนบ AGM2018
ของ
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา