วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สร้างมูลค่าการลงทุนที่ยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พันธกิจ

เราจะสร้างผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวที่เพียงพอสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

เราจะยังคงลงทุนภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เราจะรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานของเรา

เราจะสนับสนุนและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมของเรา

เหตุการณ์สำคัญ

2530 จุดเริ่มต้นของ CEI

CEI ก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัว Tai’s  จากประเทศไต้หวันในปีพ. ศ. 2530

2545 ร่วมทีมกับแฟน Hunter

ในปี 2545 CEI ได้ร่วมทุนกับ Hunter C.E.I. (เอเชีย) จำกัด เป็นผู้ผลิตพัดลมที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ CEI มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 ปีเพื่อผลิตพัดลมเพดาน

ปี 2547 ลงทุนในประเทศจีน

ในปี 2547 CEI ลงทุนใน บริษัท แอร์บรีซ จำกัด ในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยถือหุ้น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,000,000 เหรียญสหรัฐ

2552 ขาย บริษัท สาขาในประเทศจีน

ในปี พ.ศ. 2552 CEI ตัดสินใจขาย บริษัท ย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก

2552 ลงทุนเงินกู้กับ TRC

ในปี 2552 บริษัท ฯ ได้ให้เงินกู้ยืมดังกล่าวและได้ทำสัญญากับ บริษัท ธัญญารุ่งไรชัย (ประเทศไทย) จำกัด (“TRC”) จำนวน 70,000,000 ล้านบาท

2552 ลงทุนใน SWR

ในปี พ.ศ. 2552 CEI ลงทุนใน บริษัท สยามเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น บริษัท สยามวอเตอร์แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) (“SWR”) CEI มีทุนจดทะเบียน 45 ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.93 ของทุนจดทะเบียน 49.95 ล้านบาท

2553 ขายโรงงาน (บางส่วน)

ในปี 2553 CEI ได้ขายที่ดินและอาคารที่โรงงานตั้งอยู่ที่ 290 ม. 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย 5 บีถนนสุขุมวิทพระโขนงอ. เมืองจ. สมุทรปราการแก่ บริษัท มูรามิมิประเทศไทย จำกัด

2557 ก่อตั้ง CEI Chaingmai

ในปี พ.ศ. 2557 CEI ได้จัดตั้งและจดทะเบียน บริษัท ย่อย – C.E.I. (เชียงใหม่) จำกัด เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทั้งที่อยู่อาศัยและอาคารพร้อมกับสินทรัพย์อื่นเพื่อรองรับโครงการศูนย์วัฒนธรรมอาหารและภัตตาคารและการแสดงล้านนา (Khum Khantoke) – ธุรกิจอาหารและภัตตาคารและการแสดงวัฒนธรรมล้านนา.

2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ACC

ปี 2558 เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ชื่อย่อเป็น “ACC” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจในอนาคต

2558 ขยายธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ในปี พ.ศ. 2558 CEI ได้รับหุ้น W.SOLAR จาก บริษัท วินโคสท์อินดัสเทรียลพาร์ค จำกัด (มหาชน) (“WIN”) จำนวน 3.92 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 39.20 ล้านบาท โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

2558 ตั้ง บริษัท ย่อยใหม่สำหรับธุรกิจอื่น ๆ

จัดตั้ง บริษัท แม็กกรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด ในธุรกิจพลังงานเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนอื่น ๆ ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพลังงานตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2558
จัดตั้ง บริษัท ACC Electric ในการซื้อขายธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจในธุรกิจการค้าอื่น ๆ ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวง MOC ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
จัดตั้ง บริษัท แม็กแลนด์มาร์คแลนด์ จำกัด ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาและเตรียมโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ในอนาคตซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพลังงานตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

2559 ลงทุน Solar Farm กำลังการผลิต 5.5MS

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 อนุมัติให้ลงทุนในกลุ่ม บริษัท สระบุรีโฮลดิ้งดำเนินธุรกิจด้านพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (ฟาร์มสุริยะ) ที่มีกำลังการผลิต 5.5 เมกะวัตต์

2560 ลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งแรก

โครงการแรกได้รับการพัฒนาภายใต้ชื่อ “Town Line Sattahip” ที่สัตหีบจังหวัดชลบุรี แนวโน้มยอดขายดีและคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2560